Fotbollsregionen Jakobstad är namnet på det fotbollssamarbete som inleddes tillsammans med de andra fotbollsföreningarna i regionen under 2016.

 

Mer info hittas under www.frj.fi

 

Mer info också i denna broschyr.