Nykarleby Idrottsklubb r.f.

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE

Årsmötet hålls tisdag den 24.1.2017 kl 19:30 vid gamla kraftverket (Lybecksgatan 2)

På mötet behandlas stadgeenliga årsmötesärenden.

Styrelsen