Nykarleby IK:s historia kan du läsa från:
 
 

Nykarlebyvyer om NIK

 


NIK allmän målsättning

NIK skall skall bedriva en sund och stimulerande fotbollsverksamhet där breddverksamhet är nyckeln till framgång och i vilken vi ändå ger utrymme för elittänkande på individens egna villkor.

 

Föreningen skall bedriva en verksamhet som lockar så många ungdomar som möjligt att spela fotboll. Målsättningen är att ha en stabil och välfungerande organisation som arbetar långsiktigt med utbildning av våra ledare och med kvalitet i vår verksamhet.

 

Målsättningen med juniorfotbollen är att utveckla och fostra spelare till vårt representationslag, men samtidigt ge möjligheter åt de riktigt duktiga fotbollsspelarna att fortsätta att utvecklas i någon större förening om det krävs för att befrämja deras individuella utveckling.

 

Stark samverkan mellan lagen speciellt inom ungdomsfotbollen där rotation och matchning har till syfte att gagna föreningens och individens utveckling är ett naturligt inslag i vår verksamhet. Detta ger spelarna möjligheten till att bli duktiga fotbollsspelare, där var och en inom lagspelets ram skall kunna utvecklas utgående från sina individuella förutsättningar.

 

Alla i föreningen skall verka i enlighet med föreningens policy och riktlinjer. Detta innebär att vi följer givna regler, att vi visar respekt för ledare, föräldrar, funktionärer, domare med- och motspelare. Vi forstrar spelarna gott uppförande både på fotbollsplanen och i livet i övrigt där de tar ansvar för sig själva, föreningen och omgivningen.

 

Tränarna och ledarna i föreningen behöver för att klara av detta ”arbetsro” och skall ges möjlighet till bra utbildning och personlig utveckling i detta frivilliga och krävande arbete med våra ungdomar

 

Utan stöd och bra kontakt till föräldrarna är det omöjligt att bedriva bra verksamhet. Information och en öppen atmosfär skall genomsyra förening där även föräldrarna får aktuell information om NIK:s målsättningar.

 

För att kunna uppnå de fotbollsmässiga mål vi ställt inom ungdomsfotbollen

 

-lär vi juniorerna spela teknisk och sevärd fotbolll

-utvecklar teknik

-utvecklar koordination, balans och motorik

-utvecklar fysiska och psykiska egenskaper

-lär juniorerna spelförståelse

-lär juniorerna rätt inställning till träning och match (träningskultur)

-skapar vi en NIK-anda som tilltalar och lockar nya ungdomar och ledare till föreningen

-arbetar långsiktigt