Joel Sjöblom, Ordförande
Mats Junell, vice Ordförande
Håkan Braskén, Sekreterare
Thomas Kula
Nicklas Westerholm
Simon Kula
Morgan Holländer

Kassör
Pekka Siekkinen