Ordförande

  • Mikael Junell, Tel. 0400-447341

Medlemmar

  • Mats Junell
  • Mathias Kass
  • Marika Holm
  • Joel Sjöblom

Kassör

  • Pekka Siekkinen